Kattepolitikk i andre land

Oppdatert 22.06.2023

Verden over ser man myndigheter i stadig større grad finansiere storstilte kastrasjonsprogrammer og stille seg bak omsorgsprogram for hjemløse dyr.

Omsorgsprogram er utbredt i flere land - bl.a. England, Italia, USA, Canada, Australia, Tyrkia og Japan - og myndighetene i noen land er selv delaktige i å legge til rette for og bidra med ressurser til slike programmer. I USA har flere lokale myndigheter bidratt økonomisk og praktisk for å tilrettelegge for dette. 2 Connecticut startet et finansieringsprogram i 2014,3 og Utah har en "Community Cat Act" som legger til rette for TNR og beskriver hvordan utelevende katter skal tas hånd om. 4 Flere universiteter som Texas A&M University og University of Central Florida har drevet omsorgsprogram for katter og samtidig forsket på hvordan dette påvirker kattene. 5nFlorida Veterinæruniversitet har gratis-klinikk for kastrering av utelevende katter hver måned. 6

 

Kattenes faktiske rett til å ikke bli vilkårlig tatt livet av er likevel ikke så tydelig uttalt i lovverket som f.eks. i Italia. Her sier loven utvetydig at hjemløse dyr ikke skal avlives, men hjelpes. Loven ble endret i 1991 etter årevis med forsøk på å fange inn og avlive hjemløse dyr.7

  1.  en.wikipedia.org/wiki/List_of_governments_supporting_trap-neuter-return [/notes] Delstaten Delawere har siden 2006 finansiert kastrering av hjemløse katter1 nokilldelaware.org/community-cats/
  2. norwichbulletin.com/article/20141026/NEWS/141029610/10284/NEWS
  3.  le.utah.gov/code/TITLE11/htm/11_46_030100.htm
  4. Kathy L. Hughes and Margaret R. Slater: Implementation of a Feral Cat Management Program on a University Campus (JAAWS Vol. 5 No. 1, 2002);
    Julie K. Levy, David W. Gale, and Leslie A. Gale:
    Evaluation of the Effect of a Long-Term Trap-Neuter-Return and Adoption Program on a Free-Roaming Cat Population (JAVMA Vol. 222 No.1, 2003)
  5.  vetmed.ufl.edu/extension-outreach/operation-catnip/
  6.  ansa.it/english/news/general_news/2016/02/17/italy-celebrates-national-cat-day_a8f9ab56-8bfe-492a-8ce7-a23231762eed.html