For veterinærer

Oppdatert 22.06.2023

Veterinærer har en nøkkelrolle i å løse problemet med hjemløse dyr - av den enkle grunn av det er de som utfører operasjonene som hindrer flere hjemløse dyr i å fødes. Også norske veterinærer kan gjøre grep for å i større grad være en del av løsningen.

Tidlig-kastrering

Tidlig-kastrering er et tiltak som de seneste årene er blitt stadig vanligere i mange land. I USA kastreres mange hunder og katter fra omplasseringsorganisasjoner allerede ved 12 ukers alder - og adopteres dermed ut uten fare for at de vil gi opphav til nye kull. Det veterinærmedisinske miljøet er ofte konservativt, og man følger vaner og prosedyrer man selv har lært. Men forskning har nå fått mange veterinærer til å gå over til å kastrere familiedyr, både hunner og hanner, som unge. Inngrepet blir mindre, oppvåkningstiden kortere og påkjenningen betydelig lavere for en katt på 3 måneder enn for et voksent dyr, og det er ingen bivirkninger av å kastrere dyr svært tidlig.1 I Norge er dette fortsatt uvanlig, selv om Den Norske Veterinærforenings prinsipputtalelse (2008) sier: "I den vitenskapelige litteraturen er det ikke noe som tyder på uheldige bivirkninger av å kastrere katter helt ned til 7 ukers alder sammenlignet med 7 måneders alder."2 Veterinærforeningen sier også at "når dyreeiere ikke klarer å hindre at katten får uønskede kattungekull og vil ha veterinær til å avlive disse bør veterinæren sterkt oppfordre dyreeier til å kastrere kattemor". Kastrering av hunnkatter før første løpetid vil dessuten ha en sterkt forebyggende virkning på utvikling av jursvulster som er den vanligste og mest dødelige kreftformen hos katt.3 Hvis flere veterinærer begynte med tidlig-kastrering og informerte katteeiere og omplasseringsorganisasjoner om fordelene ved dette, ville flere katter komme til nye hjem ferdig kastrert, og risikoen for uplanlagte kull vil minke betydelig.

"Veterinærer har en helt unik mulighet til å bidra som frivillige for hjemløse dyr."

Kostnader

Kostnadene ved veterinærbehandling er et stadig diskusjonstema i og utenfor veterinærkretser. Enhver bør være forberedt på å betale for behandling av sitt dyr.  Men så samfunnsnyttige og essensielle inngrep som kastrering og ID-merking burde kanskje tilbys for så lav pris som mulig? I flere land er det nå egne spesialiserte lavkostnads-kastreringsklinikker, med spesialtilbud for de som tar seg av hjemløse dyr. Veterinær Jeff Young er en av de som spesialiserer seg i denne type klinikker, og hans klinikk tar 40 $ for kastrering av hunnkatt, 30 $ for kastering av hannkatt - og 100 $ for avliving.4 Dette sier også noe om at de reelle kostnadene for avliving ikke nødvendigvis er lavere enn kastering.

forvet
Kastrering i ung alder kan spare katten for mange helseplager og turer til veterinæren.

Unik mulighet til å hjelpe hjemløse dyr

Sist, men ikke minst, har veterinærer en helt unik mulighet til å bidra som frivillige for hjemløse dyr - også med sin spesialkompetanse. Veterinærer stiller frivillig opp i veterinæraksjoner over hele verden - til gode for hjemløse dyr i Thailand, India og Øst-Europa. Men også i Norge trengs slike aksjoner, og NOAHs frivillige veterinærer har gjort en stor innsats: Tina Ruud er en av de veterinærene som har stilt seg og sin klinikk til disposisjon for NOAHs katteprosjekt: "Å bidra med hjelp til en organisasjon som jobber for å øke respekten for alle dyr, er noe av det mest meningsfylte jeg gjør. NOAH har en etisk plattform jeg kan være trygg på, og da er jeg glad for at min kunnskap kan gjøre nytte også for de kattene som ikke har noen eier ennå."

  1. avma.org/news/journals/collections/pages/avma-collections-spayneuter.aspx
  2. vetnett.no/hva-mener-dnv
  3. vet.cornell.edu/fhc/Health_Information/MammaryTumors.cfm
  4. plannedpethoodplus.com/services.html