ABC i hvordan starte et omsorgsprogram

Oppdatert 22.06.2023

Behovet for å starte et omsorgsprogram oppstår så fort det dukker opp en ukastrert hjemløs katt som ikke egner seg for omplassering. Et omsorgsprogram kan bestå av én eller to katter - eller en hel familiegruppe på 20 individer. Det det handler om er å ta ansvar for dyrene rundt deg som du ser trenger hjelp!

Enhver ukastrert katt kan raskt gi opphav til svært mange hjemløse kattunger. Prioritet én er derfor å fange inn og kastrere kattene så de ikke blir flere. Imidlertid må man også ha en plan for hvordan kattene skal tas hånd om etterpå og du bør skaffe deg oversikt over situasjonen. Enten det handler om to hjemløse katter som holder til i hagen din eller du ser mange ukastrerte katter på et industriområde ved din arbeidsplass eller på en gård du kjenner til, er fremgangsmåten ganske lik:

ptdc7081
Bruk av viltkamera, sammen med observasjon og kontakt med naboer, er en effektiv måte å få oversikt over kattebestanden.

• Er det et par katter i hagen din, har du sikkert observert dem over tid og kanskje gitt dem mat selv - da har du allerede oversikt. Er det mange katter på et sted som du bare sporadisk mater, bør du finne ut av om dere er flere som mater og kontakte dem for å høre om de vil fortsette å hjelpe kattene. Ta også bilder av kattene og prøv å skaffe deg oversikt over hvor mange de er og prøv å lære å kjenne individene. Finn også ut mest mulig om stedet de er; snakk med eiere av tomten om kattene på en positiv måte. Legg vekt på fordelene ved at det er katter der (holder gangere unna etc), men at du planlegger å kastrere dem til det beste for deres egen helse og slik at de ikke blir flere enn at alle kan ha det bra. Finn ut av om kattene har flere "venner" blant folk som holder til i området, eiere av tilgrensende tomter etc. Prøv å unngå at kattene får "fiender" ved å fortelle om fordelene ved kastrering, og at katter i et omsorgsprogram fungerer positivt i nærmiljøet. Få tillatelse til å sette opp "varme-kasser" et sted på tomten til kattene som du understreker at du og andre som deltar i omsrogsprogrammet vedlikeholder (ofte har kattene allerede foretrukne hvilesteder, undersøk hvor disse er og bruk disse som utgangspunkt for forbedring).

"Enhver ukastrert katt kan raskt gi opphav til svært mange hjemløse kattunger. Prioritet én er derfor å fange inn og kastrere kattene så de ikke blir flere."

skjermbilde-78
Utsetting av feller.

• Kontakt deretter en veterinær som er villig til å stå for kastrering/merking/vaksinering til en rimelig pris. Det er viktig at du finner en veterinær som selv bryr seg, og ser at dere sammen kan gjøre en god innsats for dyrene. Snakk med veterinæren først om aksjonen, og velg også en veterinær som er dyktig med redde dyr. NOAH kan også gi råd om det veterinærfaglige. Hvis du selv har lite penger, kan du bli enig med veterinæren om en pris og så samle inn penger til aksjonen.

kattbur
En katt har blitt fanget i brufellen, og er klar å tas med til veterinær.

• Det siste som må på plass før kattene tas inn, er rekonvalsesens-sted. Dersom aksjonen gjøres mens det er varmt ute, kan katter slippes ut så fort de er kommet seg etter narkosen. Det er viktig at hunnkattene er operert på en slik måte at man ikke må ta stingene deres og at såret er minst mulig og med minimal risiko. NOAH foretrekker å holde hunnkatter inne over noen dager, men i land hvor slike aksjoner er rutine slipper man også hunnkattene raskt ut uten at det har negative konsekvenser. I noen tilfeller, ved kaldt vær eller hvis alle katter i en gruppe må fanges før noen slippes ut igjen, må man ha rekonvalesens-bur til kattene. Se her for eksempler. Hvis de derimot kan slippes ut raskt, kan større tranportbur holde som rekonvalesens. Diskuter med veterinæren om kattene kan være på klinikken i denne tiden eller om dere er nødt til å ha et midlertidig oppholdsrom for dem.

op
Alle katter kastreres, uansett om de skal omplasseres eller slippes ut igjen.

• Når du har en grei oversikt over antall og individer, har en plan for fortsatt mating etter kastrering og har et positivt eller nøytralt forhold til tomt-eier og vet at kattene har varme/hvilesteder, og en veterinær klar, kan innfangingen begynne. Det kan være endel arbeid - avhengig av gruppens størrelse. Det kan derfor være lurt å være flere som deltar i aksjonen - allier deg med andre som vil hjelpe kattene, venner og bekjente som kan tenke seg å hjelpe deg. Innfangingen foregår med kattefeller - kontakt gjerne NOAH eller Norsk Huskattforening for spesifikke råd i forbindelse med fangst. Man bør også ha en bil som kjører dyrene kontinuerlig til veterinæren du har avtale med.

"Når du har en grei oversikt over antall og individer, har en plan for fortsatt mating etter kastrering og har et positivt eller nøytralt forhold til tomt-eier og vet at kattene har varme/hvilesteder, og en veterinær klar, kan innfangingen begynne."

• Etter rekonvalesens kan kattene slippes ut igjen på samme sted. Den daglige matingen av kattene gjenopptas etter samme mønster som tidligere.

burrad
Katter i rekonvalesens etter kastrering.

• Permanent matestasjon og varmehus/ly til kattene kan nå bygges og settes opp - med tillatelse fra grunneier som man har snakket med tidligere. Er kattene delvis på kommunal grunn kan man også søke kommunen om dette. Det kan variere veldig hvilke løsninger som er best for dette, men det viktige er at matestasjonen ser ren og ordentlig ut, og at kattene har tilgang til varmehus som de kan søke ly i ved hardt vær. Du kan også prøve å få avtale med butikker om billigere fôr, og rekruttere flere frivillige til å hjelpe til med tilsyn av kattene.

• I den langsiktige driften av et omsorgsprogram vil frivillige privatpersoner stå for jevnlig mating av kattene, kontroll av varmehusene og nødvendig veterinærhjelp. Området vil også følges opp for å kontrollere at eventuelle nye katter som kommer til også bli fanget inn og sterilisert/kastrert.

"Ved å ta grep og sørge for at hjemløse katter blir kastrert og får stell, vil du bidra til å hindre store lidelser for mange dyr!"

Åpenbart varierer det hvor stor jobb det er å igangsette og drive et omsorgsprogram: Dersom det er to katter i hagen som du raskt kan fange inn og kastrere, er det også en liten kostnad å stå for mating selv og du står fritt til å sette opp fine varmehus og andre fasiliterer til dem på din egen eiendom. Dersom det er en gårdseiendom handler jobben først og fremst om å bli enig med eier om at kattene trenger å kastreres - og finne ut av hva vedkommende selv kan bidra med av mat og ly. Dersom det er en stor gruppe katter på et sted hvor det er flere tomteeiere og andre involvert, kan det være bra å søke råd hos f.eks. NOAH før man går i gang - og få flere kattevenner med seg på prosjektet.

17
Kattene som ikke er egnet for omplassering slippes ut igjen etter veterinærsjekk, kastrering og vaksinering.

Uansett om porsjektet er stort eller lite; ved å ta grep og sørge for at hjemløse katter blir kastrert og får stell, vil du bidra til å hindre store lidelser for mange dyr!