Fakta

Hjemløse katter er et stort problem i Norge. Imidlertid er det ikke alle som er klar over dette, fordi kattene lever mer skjult og ikke får åpenlys hjelp - slik de får i flere andre land. Norske hjemløse katter har blitt kasteballer som verken Mattilsynet eller politikere gjør noe for. På tross av at det ikke er lov, utsettes slike katter også for avlivingsaksjoner.

Norge har plikt etter Den Europeiske Kjæledyrkonvensjonen til å hjelpe de hjemløse kattene. NOAH arbeider for at dette skal gjøres ved hjelp av omsorgsprogram (Trap-Neuter-Release) som betyr at utelevende katter blir kastrert, merket og vaksinert, og gis mat og ly ute av frivillige. Omsorgsprogram kan drives i kombinasjon med sosialisering og omplassering, men bidrar til at flere katter kan hjelpes akutt, og at ikke nye hjelpetrengende katter fødes. På denne siden kan man lese om omsorgsprogram, kattepolitikk, og de juridiske, veterinærmedisinske og etologiske aspektene ved å hjelpe utelevende og hjemløse katter.