Redningshistorier

Oppdatert 25.05.2023

Omsorgsprogram for katter redder liv. NOAH har hjulpet i gang flere slike programmer, og jobber aktivt for at omsorgsprogram skal bli vanlig i Norge.

NOAH bidrar med informasjon om hvordan et omsorgsprogram igangsettes og drives, fremmer denne metoden overfor kommuner og Mattilsyn og informerer veterinærer om hvordan katter i omsorgsprogram best kan håndteres og behandles.

NOAH har reddet livet til hundrevis av katter ved å bidra til omsorgsprogrammer, og hindret store mengder lidelse ved å stanse formering. For at NOAH skal bidra til etablering av et omsorgsprogram må følgende kriterier ligge til grunn:

  • Det må finnes en eller flere omsorgspersoner som skriver kontrakt med NOAH om videre daglig tilgang på mat/vann, og tilsyn inkludert oppfølging av katter som eventuelt trenger å tas inn pga sykdom/skade.
  • Det må være mulig å sette ut enkle varmehus i reviret, som sikrer at kattene kan holde varmen og energinivået oppe i kaldt og vått vær. Eventuelle grunneiere må være positive eller nøytrale til omsorgsprogrammet.
  • Omsorgspersonene og andre eventuelle involverte må overlate veterinærvurderingene til NOAHs veterinærer. NOAH involverer seg ikke i aksjoner hvor andre aktører forlanger avliving av dyr med behandlingsbare skader/sykdommer eller skyhet - slike aksjoner er etter NOAHs skjønn ikke lovlige.
  • Det må foreligge mulighet for å ta inn katter i fosterhjem dersom de trenger det - pga f.eks. alder, sykdom eller drektige katter. NOAHs frivillige bidrar også selv med fosterhjem.

NOAH har i etableringen av omsorgsprogram bidratt med følgende:

  • Hjelp til presentasjon og aksept for omsorgsprogrammet i nærmiljøet.
  • Logistikkrådgiving og gjennomføring av kartlegging, innfanging, oppstalling i forbindelse med kastrering - og utslipp.
  • All veterinærbehandling; kastrering, merking, vaksinering, ormekur - og der det er nødvendig; annen behandling (for bl.a. sårskader, øremidd, tannskader).
  • Hvis ikke allerede på plass: Bygging og kvalitetssikring av varmehus.
  • Der det er nødvendig: Omplassering av individer som av ulike grunner ikke bør settes ut igjen til flokken.

I artiklene under kan du lese om konkrete eksempler på omsorgsprogram som NOAH har hjulpet i gang ved å bidra med logistikk og veterinæransvar.