Hjelp NOAH å redde katteliv!

Oppdatert 25.05.2023

 

Denne snille og kosete tre år gamle hankatten er en av mange katter som nå er i akutt behov for et nytt hjem.
Denne snille og kosete tre år gamle hannkatten er en av mange katter som nå er i akutt behov for et nytt hjem. 

Hjelp oss å redde katter i akutt nød! NOAH leter nå etter mennesker som ønsker og har mulighet til å ta til seg en eller flere katter som skal omplasseres etter at Mattilsynet har vedtatt at eierens dyrehold må reduseres. Kan du eller noen du kjenner hjelpe?

 

NOAH har lenge kritisert Mattilsynet for å alt for ofte velge avliving når dyrehold må reduseres eller avvikles av dyrevelferdsmessige årsaker. Nå ønsker Mattilsynet i Gudbrandsdalen å finne en bedre løsning enn avliving for en gruppe katter i et dyrehold som av ulike grunner skal reduseres. NOAH har i den anledning fått mulighet til å hjelpe til med omplassering av kattene, slik at de kan få nye og gode hjem istedenfor å måtte miste livene sine.

Fem måneder gammel jentepus trenger nytt hjem.
Fem måneder gammel jentepus trenger nytt hjem.

Det er snakk om et stort antall katter, og noen av dem kan du se bilde av i denne artikkelen. Noen av kattene er allerede steriliserte/kastrerte, og alle skal veterinærsjekkes før omplassering. Flere er sosiale, mens noen er mer sky. Både voksne katter og kattunger trenger nye hjem. NOAHs intensjon med å hjelpe er at det skal finnes en god løsning for ALLE kattene. Hvert enkelt liv teller for den som har det! Vår intensjon er også å være med og skape eksempler på hvordan situasjoner hvor dyr er involvert kan løses til det beste for dyrene, slik at Mattilsynet oftere vil velge slike løsninger fremfor avliving.

Nubis, en to år gammel hannkatt.
Nubis, en to år gammel hannkatt.

Kan du bidra ved å ta imot en eller flere katter? Send mail og fortell litt om deg selv (inkl. bosted) og hvordan/hvor mange du kan hjelpe til silje@dyrsrettigheter.no. Merk mailen «Gudbrandsdalen – katt». Det trengs primært hjem i området, men med kjøring kan kattene også adopteres til andre steder i landet. All hjelp trengs!

Del gjerne denne posten slik at de som kan hjelpe får vite om det!

 

Omplassering fremfor avliving

 

Rolig og sosial ett år gammel hannkatt.
Rolig og sosial ett år gammel hannkatt.

NOAH mener at Mattilsynet alt for ofte tyr til avliving av dyr som kunne ha blitt omplasserte til nye og gode hjem, i saker hvor dyrehold må avvikles eller reduseres av dyrevelferdsmessige årsaker. For å unngå unødig avlivinger bør Mattilsynet endre praksis på hovedsakelig to områder:

For det første mener NOAH at de i langt større grad bør samarbeide med ideelle organisasjoner og lokale krefter for å få omplassert flere dyr – ikke minst bør hele etaten ha tilgang til de samme nettverk. Ved flere anledninger har det blitt kjent at omplasseringshjem trengtes først etter at dyrene var avlivet, selv om NOAH og andre ville sagt seg villige til å bistå med omplassering. Dette var tilfellet i denne triste saken, hvor nesten 30 hunder ble avlivet fordi Mattilsynet selv ikke hadde funnet nye hjem til dem innen noen få dager. Da saken ble kjent gjennom media var hundene allerede døde.

Hunnkatt, rundt tre å gammel.
Hunnkatt, rundt tre å gammel.

For det andre bør Mattilsynet bruke pålegg om formeringskontroll i langt større grad. I store kattehold bør sterilisering og kastrering pålegges eierne på et mye tidligere stadium, og Mattilsynet må ikke vente til det er snakk om mange titalls dyr. NOAH mener dette også bør kunne brukes for hunder i de tilfellene hvor dyrevelferden står på spill hvis dyrene blir flere, og hvor man ser at eier har problemer med å hindre formering.

NOAH jobber for å endre «avlivingsparagrafen»

 

I dette tilfellet har eier av kattene samtykket til omplassering – men dessverre er det mange dyreeiere som nekter å omplassere dyrene etter at de må avvikle eller redusere dyreholdet, selv om årsaken er at de ikke har klart å ta godt vare på dyrene sine. Det er svært beklagelig at regelverket fortsatt overlater til dyreeier å bestemme om dyrene som de blir fratatt skal få leve eller dø.

To år gammel hunnkatt.
To år gammel hunnkatt.

Dette er en praksis som NOAH har arbeidet lenge for å endre. Gleden var derfor stor da landbruks- og matdepartementet for et halvt år siden lovet at de ville sende et forslag om endring av denne faragrafen på høring – noe de enda ikke har gjort. Et stort antall dyr har måtte bøte med livet istedenfor å få nye gode hjem i løpet av disse månedene, og jo lengre saken treneres, jo flere liv vil gå tapt helt unødig. Det er behov for at departementet nå ikke lar dette endringsforslaget, som i prinsippet ingen er mot, ligge i skuffen lenger. Det er helt uakseptabelt at friske dyr avlives når de kunne fått leve videre under gode forhold. Les mer om NOAHs arbeid for å endre §32 i Dyrevelferdsloven, også kalt «avlivingsparagrafen», her.

Velg adopsjon!

 

Vurderer du å utvide familien med et nytt, firbent familiemedlem? Da håper NOAH at du velger å adoptere et hjemløst dyr fremfor å kjøpe dyr fra butikk eller fra oppdretter.

Tre år gammel hunnkatt, som sammen med de andre avbildede og en rekke andre katter er i en situasjon hvor de akutt trenger nye hjem.
Tre år gammel hunnkatt, som sammen med de andre avbildede og en rekke andre katter er i en situasjon hvor de akutt trenger nye hjem.

Det finnes til enhver tid langt flere familiedyr enn det er hjem til i Norge. Og så lenge det fortsettes å avle på familiedyr slik det gjøres i dag (både av kommersielle oppdrettere og av privatpersoner som ikke anser seg for å drive oppdrett, men likevel bidrar til avl av dyr ved å ikke hindre formering), vil det høye antallet hjemløse dyr vedvare. NOAH oppfordrer alltid til å adoptere istedenfor å kjøpe dyr i butikk eller fra oppdretter hvis en ønsker seg et nytt firbent (eller fjærkledt) familiemedlem. På denne måten hjelper du noen som virkelig trenger det, fremfor å støtte oppdrett av enda flere dyr i en verden der alt for mange allerede mangler et trygt og godt hjem.

Ønsker du å hjemmet ditt for noen som virkelig trenger det? Da har du mulighet til å redde en eller flere av disse kattene, slik at de kommer til et trygt og godt hjem istedenfor å miste livet!

Les mer om hvorfor du bør velge adopsjon her.