Ikke kjøp, men adoptér!

Oppdatert 25.05.2023

Vurderer du å utvide familien med et nytt, firbent familiemedlem? Da håper NOAH at du velger å adoptere et hjemløst dyr fremfor å kjøpe dyr fra butikk eller fra oppdretter!

Det finnes til enhver tid mange familiedyr som er hjemløse og trenger gode hjem i Norge. Og så lenge det fortsettes å avle på familiedyr slik det gjøres i dag (både av kommersielle oppdrettere og av privatpersoner som ikke anser seg for å drive oppdrett, men likevel bidrar til avl av dyr ved å ikke hindre formering), vil det høye antallet hjemløse dyr vedvare. NOAH oppfordrer alltid til å adoptere istedenfor å kjøpe dyr i butikk eller fra oppdretter hvis en ønsker seg et nytt firbent (eller fjærkledt) familiemedlem. På denne måten hjelper du noen som virkelig trenger det, fremfor å støtte oppdrett av enda flere dyr i en verden der alt for mange allerede mangler et trygt og godt hjem.

rgntyj
Det finnes til enhver tid langt flere familedyr enn det er hjem til i Norge. Noen av de hjemløse dyrene er heldige og ender opp i gode hjem.

Det er flere måter å adoptere et dyr på. Finn.no, facebookgrupper og avisannonser er ofte brukte kanaler privatpersoner bruker hvis de av ulike årsaker trenger å omplassere dyrene sine. NOAH oppfordrer spesielt til å adoptere dyr fra organisasjoner som  jobber med å omplassere dyr til nye eiere – det kan være dyr som eier av ulike årsaker ikke kan ta vare på lenger, dyr som har blitt funnet hjemløse ute, dyr som har blitt dumpet, eller dyr som har blitt fratatt eiere etter mishandling eller vanskjøtsel. Velger du å ta til deg et dyr via en omplasseringsorganisasjon, hjelper du ikke bare det dyret du tar med hjem, men også det dyret som overtar den ledige plassen på hjelpesenteret eller i fosterhjemmet. DU kan rett og slett redde liv ved å adoptere et dyr fra en hjelpeorganisasjon!

I tillegg til å velge adopsjon fremfor å støtte avl av familiedyr, er det viktigste en kan gjøre for å få ned antall hjemløse dyr å sterilisere/kastrere dyrene sine. ID-merking er også viktig, da bortkomne dyr enkelt kan spores tilbake til eier istedenfor at de tar opp plass på et omplasseringssenter hvis de blir funnet, og kanskje omplasseres til et hjem – mens det egentlige hjemmet fortsatt leter forgjeves etter dyret sitt. NOAH vil også understreke det store behovet for å ta imot dyr som allerede er voksne og gjerne litt eldre – disse dyrene trenger gode hjem i minst like stor grad som kattunger og hundevalper.

 

Organisasjoner som driver omplassering av dyr

 

 

NOAH – for dyrs rettigheter

En av mange katter NOAH nå forsøker å omplasserre etter en dyrevernsak. Kan du hjelpe?
Rebekka – en av mange katter NOAH nå forsøker å finne nytt hjem til etter en dyrevernsak. Kan du hjelpe?

NOAH driver normalt ikke med omlassering, men av og til har vi aksjoner som også innebærer å finne gode hjem til dyr vi i spesifike tilfeller. Og akkurat NÅ har vi mange katter som trenger hjelp! Våren 2016 har NOAH to aksjoner som begge involverer å finne hjem til et stort antall katter: I den ene aksjonen har Mattilsynet i Gudbrandsdalen spurt NOAH om hjelp med å omplassere et større antall vanskeligstilte katter hvor eier har fått pålegg om å redusere dyreholdet – NOAH ser på det som et svært positivt initiativ og et alternativ til den sedvanlige prosessen med masseavliving. I det andre prosjektet har vi fanget inn og kastrert en utelevende «kattekoloni» for å etablere et TNR-M omsorgsprogram. Fra denne kattegruppen er det imidlertid noen unge (5-7 måneder) og nyfødte som er tatt inn i fosterhjem og bør omplasseres til hjem. Har du eller noen du kjenne mulighet til å redde en eller flere katter i akutt nød? Kontakt silje@dyrsrettigheter.no. Les også mer her.

Dyrebeskyttelsen Oslo og Omegn

Mange hundre katter bor i omplasseringssentre rundt i landet, og venter på en ny start på livet i nytt hjem.
Mange hundre katter bor i omplasseringssentre rundt i landet, og venter på en ny start på livet i nytt hjem.

Dyrebeskyttelsen Oslo og Omegn, eller Dyrenes Hus som de også kaller seg, er en omplasseringsorganisasjon for katter som holder til i Haslum i Bærum.

Foreningen for Omplassering av Dyr

Foreningen for Omplassering av Dyr (FOD) er en organisasjon som omplasserer hunder og katter. FOD driver FOD-gården på Klemetsrud utenfor Oslo, der det til enhver tid bor mellom 20 og 30 dyr av hvert slag som venter på nye hjem.
Mange hundre katter bor i omplasseringssentre rundt i landet, og venter på en ny start på livet i nytt hjem.

Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med en lang rekke lokallag. De omplasserer flest katter, men også andre typer dyr som kaniner og hunder. Se oversikt over alle lokallagene her.

Mange er klar over det store antallet hjemløse katter i Norge. Men det er også et stort antall andre dyr som trenger et hjem. Her er to av de mange kaninene Dyrebeskyttelsen Norge har hjulpet.
Mange er klar over det store antallet hjemløse katter i Norge. Men det er også et stort antall andre dyr som trenger et hjem. Her er to av de mange kaninene Dyrebeskyttelsen Norge har hjulpet.

Potespor i hjertet

Potespor i hjertet er en nystartet organisasjon (2015) med særlig fokus på rehabilitering og omplassering av vanskeligstilte katter som er født ute og ikke sosialisert med mennesker.

Redd Dyra Telemark

Redd Dyra Telemark er en omplasseringsorganisasjon for katter som holder til i Trommedalen i Skien.

 

Kattens Vern

Kattens Vern er en omplasseringsorganisasjon for katter, som holder til i Fyllingsdalen i Bergen.

 

Bakgårdskatt

Bakgårdskatt er en omplasseringsorganisasjon for katter i Trondheim.

Vurderer du å kjøpe hest? Da har du mulighet til å redde en av de svært mange hestene i Norge som trenger nye hjem!
Vurderer du å kjøpe hest? Da har du mulighet til å redde en av de svært mange hestene i Norge som trenger nye hjem!

Foreningen for Omplassering av Dyr i Trondheim

Foreningen for Omplassering av Dyr i Trondheim er en omplasseringsorganisasjon for katter. De holder til på Smistad i Trondheim.

Viksemarkas Venner

Viksemarkas Venner er en organisasjon som jobber for å støtte driften av Viksemarka Hestegård, et omsorgssenter for hester og andre dyr i Haugesund. Det er til enhver tid flere hester på gården som søker etter nye hjem. De omplasserer også hunder.

Charlottes Omplassering

Charlottes Omplassering er en registrert omplasseringsvirksomhet i Buvika utenfor Trondheim, som tar imot og omplasserer hunder som av ulike årsaker må finne nye hjem.

Dyrenes Beskytter Kristiansand

Dyrenes Beskytter Kristiansand er en omplasseringsorganisasjon for katter i Kristiansand.

Dyrenes Beskytter Aust-Agder

Dyrenes Beskytter Aust-Agder er en omplasseringsorganisasjon for katter i Aust-Agder.

Har du tips om en organisasjon som burde stå på denne lista? Send en e-post til support@dyrsrettigheter.no

Gårdsdyr

Tekst....
Har du mulighet, kan du også ta til deg dyr som har blitt utnyttet i matindustrien, og gi dem en verdifull sjanse til en ny og bedre start på livet.

Ønsker du å redde et eller flere dyr fra livet i kjøtt-, egg- eller melkeindustrien? Eller adoptere et av de mange dyrene som «destrueres» når de ikke lenger produserer nok til å være lønnsomme i industrien? NOAH kontaktes jevnlig av mennesker som ønsker å redde gårsdyr og gi de et godt liv – spesielt blir vi ofte kontaktet om høner. Når høner ikke lenger legger mange nok egg til å være lønnsomme blir de «destruerte» – gasset ihjel. NOAH anbefaler alle som ønsker å redde noen av disse hønene og har mulighet til å gi dem et godt liv videre å ta kontakt med en eggprodusent i området sitt, og spørre om de kan ta kontakt neste gang høner skal destrueres, og at en da kan komme og hente noen av dyrene. De fleste bønder synes nok det er positivt at dyrene får leve videre i gode hjem, og de sparer i tillegg utgifter ved å gi bort hønene fremfor å avlive dem – så her er det gode muligheter til å inngå en avtale. Noen kjøper også dyr fri fra slakt, som er en mulighet til å adoptere dyr som bønder taper penger på å gi bort.

Ønsker du å adoptere gårdsdyr, men vet ikke hvordan? NOAH har en liste over mennesker som ønsker å bli oppringt dersom NOAH får meldinger om griser, sauer eller andre gårdsdyr som trenger hjem. Send en mail til support@dyrsrettigheter.no og fortell litt om deg selv og hva slags dyr du ønsker å adoptere hvis du ønsker å stå på denne lista. Vær klar over at NOAH sjeldent kommer over gårdsdyr til omplassering, så prøv gjerne å kontakte bønder/slakterier på egenhånd selv om du står på lista.

 

Adoptere fra utlandet?

 

Luna var hjemløs i Ungarn, og har nå fått et nytt liv i Norge.
Luna var hjemløs i Ungarn, men har nå fått et trygt hjem i Norge hos NOAHs ledersekretær Hanne Johansen og hennes samboer.

NOAH ønsker å understreke at det til enhver tid er mange dyr som trenger et hjem i Norge, og at det å ta til seg et dyr fra Norge er langt mindre komplisert enn det å adoptere fra utlandet. Vi ønsker allikevel å informere om adopsjon fra utlandet, da situasjonen for hjemløse dyr andre steder i verden ofte er enda værre enn her, og fordi vi vet at mange ønsker å hjelpe disse. Noen velger å ta med et dyr de har møtt under et opphold i utlandet hjem, mens andre adopterer via organisasjoner.

Mattilsynets retningslinjer for å ta med seg dyr over grensen er svært strenge – av gode grunner. Det er utrolig viktig å sette seg inn i hva som kreves for å kunne ta et dyr med seg til Norge, i svært god tid før en planlegger å gjøre det (med hensyn til vaksinasjonsløp). Les denne informasjonen nøye hvis du skal ta med deg en hund, katt eller ilder fra utlandet til Norge, og ikke nøl med å ringe Mattilsynet dersom du har spørsmål. Hvis ikke alle punkter er fulgt til punkt og prikke når det kontrolleres på grensen, risikerer en å måtte betale karanteneopphold på titusenvis av kroner, eller å måtte reise tilbake med dyret. Hvis en ikke har mulighet til å betale eller reise tilbake med dyret, risikerer dyret å blir avlivet.

Hvis du adopterer via en organisasjon er det viktig å velge en du stoler på – både med tanke på hvordan de driver organisasjonen og med tanke på at de må vite hva som kreves for å adoptere bort til Norge spesifikt. Sett deg godt inn i organisasjonens arbeid, ha mye kontakt med organisasjonen på forhånd, og ta helst kontakt med andre nordmenn som har adoptert gjennom samme organisasjon for å høre deres erfaringer.

Kjenner du noen som snakker om å utvide familien med en nytt, firbent eller fjærkledt familiemedlem? Husk å anbefale adopsjon – og del gjerne denne artikkelen med dem!